ATLS kursus nr. 100 blev afholdt i marts 2009

 

Før kursusleder Vagn Eskesens generelle velkomst på kurset kunne direktøren for ATLS Danmark Jakob Roed byde kursister og instruktører velkomne med en beretning om kursets historie og dets udvikling i Danmark - og særligt glæde sig over, at der blandt instruktørerne var flere, der også havde været med på kursus nr. 1.

 

Der var også grund til at glæde sig over, at ATLS Danmark og Europa har fået voksende indflydelse på kursusindholdet via repræsentation i American College of Surgeons, Committe on Trauma (ATLS moderorgan) med en Region Chief (Europa, Mellemøsten, Afrika), repræsentation i Subcommitte, repræsentation med educator (pædagogisk metode) fra Europa i Advisory Board, voksende udbredelse af ATLS i Europa og omfattende deltagelse i den redaktionelle proces for 8. udgave af ATLS bogen.

 

Derefter bød Generallæge Erik Darre velkommen til Skalstrup med en beretning om det særlige civile-militære samarbejde, der har betydet at de faste kursussteder gennem kursernes mere en 10-årige historie har været kasernerne i Jægersborg og nu flyvestation Skalstrup. Takket været et imponerende personligt arkiv kunne generallægen læse op af den første pressemeddelelse, der meddelte at nu var ATLS kurserne kommet til Danmark. Erik Darre kunne også give indblik i de forhandlinger, der var gået forud - begyndt allerede i 1996 - og om etableringen af Dansk Tværfagligt Traumeselskab, der sammen med en række andre videnskabelige selskaber med interesse for traumatologi stod bag etableringen af ATLS Danmark.

 

Efter gennemførelsen af kurset kunne man glæde sig over at fire af deltagerne efter glimrende kursusgennemførelse fik tildelt scoren IP - instruktør potentiale - og snart vil være at finde blandt underviserne på de kommende kurser.

(mar 09). 

 
 
   
 
 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden