Fripladser og samarbejde med hospitalsafdelingerne

 

ATLS kurserne kan naturligvis kun gennemføres, hvis der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede instruktører til rådighed ved hvert kursus - og samtidig kan afdelingerne ikke få uddannet personale, hvis der ikke gennemføres et tilstrækkeligt antal kurser - et gensidigt afhængighedsforhold.

 

Igennem de senere år er det for mange ATLS og ATCN instruktører blevet tiltagende vanskeligt at få fri til at undervise på ATLS kurserne.

 

Det er der flere grunde til. Stadige krav om bedre udnyttelse af ressourcerne og højere aktivitet presser klinikker/afdelinger, således at det er sværere at undvære læger og sygeplejersker i dagligdagen. Det har betydet, at det er tiltagende vanskeligt at sikre tilstrækkeligt med instruktører på kurserne. ATLS/ATCN bestyrelse har drøftet mulige løsninger på dette problem.

 

ATLS Danmarks bestyrelse har derfor besluttet, at der i forbindelse med justering af kursusprisen (der ikke er ændret de seneste 10 år), indføres en fripladsordning. Fripladsordningen honorerer de klinikker/afdelinger, der giver deres læger og sygeplejersker fri med løn til undervisning på ATLS og ATCN kurser, således at der optjenes fripladser på kommende kurser. En stor andel af instruktørerne arbejder på de klinikker/afdelinger, der sender mange på ATLS/ATCN kursus. Fripladsordningen vil derved mindske disse klinikkers/afdelingers udgift til ATLS/ATCN kurserne, samtidigt med at det sikres, at der kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal instruktører.

 

Fripladsordningen indførtes efter sommerferien 2009.

 
 

For instruktører, der af har arbejdsgiveren har fået bevilget fri med løn til kurset, optjenes ”dele af fripladser”, der automatisk indsættes på konto til den pågældende afdeling/klinik.

   
 

Der kan optjenes ”dele af fripladser” i tre kategorier (100 % har fripladsværdien svarende til 0,5 kursus – dvs. afdelinger/klinikker optjener en friplads, når en instruktør har deltaget fuldt i to kurser):

􀂃 Ved deltagelse i hele kurset (100%)

􀂃 Ved deltagelse i to dage (50%)

􀂃 Ved deltagelse i en dag eller mindre (25%)

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden