ATLS Denmark Fond

Indførelsen af ATLS i Danmark er sket på initiativ af Dansk Tværfagligt Traumeselskab. Til varetagelse af opgaven med etablering og gennemførelse af kurserne i Danmark, blev ATLS Denmark stiftet i efteråret 1997. ATCN udgør nu en del af ATLS Denmark Fonds aktiviteter. Etablering af ATCN i Danmark er sket på initiativ af Dansk Sygeplejeråd, FS02, FS3, Forsvarets Sundhedstjeneste, de fire traumecentre i Danmark (Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet) og ATLS Denmark.

Erhvervsdrivende fond

ATLS Danmark Fond er en erhvervsdrivende fond anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Reg.nr. ERF241475
Regnskabsår:01.01-31.12
Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Bank: Danske Bank

Formål 

Fondens formål er at medvirke til fremme af Traumebehandling, herunder uddannelse og oplysning. Dette kan foregå ved:

  • At udbyde og afholde ATLS kurser i Danmark
  • At udbyde og afholde ATCN kurser i Danmark
  • At udvikle ATLS organisationen i Danmark
  • At udvikle ATCN organisationen i Danmark
  • At støtte forskning, herunder medvirke til medicinsk teknologivurdering indenfor uddannelse i traumebehandling
  • At deltage i samarbejde med ATLS og ATLS organisationer internationalt

Bestyrelse

 

Bestyrelsen er sammensat som følger:

Kirurg, medlem og udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab
Kirurg, medlem og udpeget af Dansk Selskab for Thoraxkirurgi
Kirurg, medlem og udpeget af Dansk Ortopædisk Selskab
Kirurg, medlem og udpeget af Dansk Neurokirurgisk Selskab
Kirurg, udpeget af Forsvarets Sundhedstjeneste
Anæstesiolog, medlem og udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Speciallæge i almen medicin, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
Sygeplejerske, medlem og udpeget af Dansk Sygeplejeråd
Repræsentant valgt af ATLS instruktørerne 
Repræsentant valgt af ATCN instruktørerne

 

Fondens Love & Vedtægter

Love & Vedtægter for ATLS Danmark Fond

Direktøren for ATLS Danmark

ATLS direktøren ansættes for en fireårig periode og har under ansvar overfor bestyrelsen til opgave at varetage den daglige ledelse af den samlede virksomhed under iagttagelse af lovgivningens regler, virksomhedens vedtægter og i øvrigt efter de almindelige og specielle retningslinier, der måtte blive fastsat af bestyrelsen. 

Direktørens funktionsbeskrivelse, ansvarsområde og kvalifikationer kan findes ved at anvende dette link.

 

 

 

 
Økonomi

ATLS i Danmark har et årligt budget på 1.7 millioner kroner. Indtægterne stammer fra kursusgebyrer og donation fra TrygFonden. ATLS er udviklet af American College of Surgeons i USA. Fra årsskiftet 2008/2009 tages 8. udgave af ATLS manualen i brug. ATLS Danmark køber manualer til kurserne for fremstillingspris med tillæg af 5 USD per manual, der går til videreudvilkling af kurset/manualen. Udover dette modtager ATLS i USA ikke midler fra ATLS Danmark.
   

ATLS i mere end 50 lande

ATLS kurser holdes i dag i mere end 63 lande i verden, heraf 15 lande i Europa. 

 

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden