ATLS og ATCN Recertificeringskurser = Refresher kurser

Efter gennemgået kursus og bestået praktisk og teoretisk test modtager kursisten et ATLS certifikat, der dokumenterer kursistens status som ATLS / ATCN Provider.

 

I følge de internationale ATLS regler bortfalder denne status efter fire år, og det anbefales, at lægen gennemfører et recertificeringskursus (et refresherkursus).  

Vi har i Danmark indtil 2015 ikke udbudt et sådant recertificeringskursus, idet det har været prioriteret, at afholde så mange af del almindelige kurser som muligt.

Vores anbefalinger har hidtil været enten at søge et recertificeringskursus i udlandet eller at vente lidt, og så gennemføre et nyt fuldt ATLS kursus.

 

Refresherkurser
2017    
     
     

 

Efternavn 
Fornavn 
Adresse 
Postnummer 
By 
Mobiltelefonnr. 
E-mail 
Kandidatår (fx 1982) 
Hvilket år var dit ATLS kursus 
Arbejdssted 
Stillingstype 
Speciale 
Ønsket kursus 1. prioritet 
Ønsket kursus 2. prioritet 
Betaler 
EAN nummer (13 cifre) 
Del-AE nummer  
Reference 
Kontaktperson ang. betaling 
Evt. meddelelse til ATLS sekretariatet 
 

Program på refresher-kurserne
 

Programmet strækker sig over en hel dag og veksler mellem teoretisk opdatering og praktiske øvelser.

   

Kursusstedet

Refresherkurserne afholdes i

Kursuscentret på Flyvestation Skalstrup, Syd for Roskilde

 

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden