International Symposium on Critical Bleeding, ISCB

Kritisk blødning er en alvorlig komplikation ved traume og større kirurgiske indgreb, og Sundhedsstyrelsen estimerer at cirka 1.000 patienter årlig dør grundet kritisk blødning i Danmark.

Indenfor de seneste år er der sket betydelige forandringer i den transfusionsmedicinske og farmakologiske behandling af patienter med kritiske blødninger, samt i monitoreringen af det hæmostatiske system hos disse patienter.

Der afholdes et årlig symposium hvor nyeste viden præsenteres.

 

Økonomi

ATLS i Danmark har et årligt budget på 1.7 millioner kroner. 

   

ISCB 2017 

Afholdes i Københavm i september.

 

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden