Skip to main content

ATLS, Advanced Trauma Life Support

1 person closeupATLS kurset er et kursus i modtagelse og behandling af den akutte svært tilskadekomne patient.
ATLS kurset bygger på enkle principper udført systematisk og sammenhængende.
Diagnostik og behandling udføres systematisk i en rækkefølge prioriteret efter skadernes potentielle dødelighed.

Om ATLS kurset
Kurset vil primært være relevant for læger, der arbejder et sted hvor man modtager svært tilskadekomne, men ATLS er for alle læger uanset charge og ansættelsessted. Alle fra overlæger, til den nyuddannede reservelæge kan få udbytte af at gennemgå et ATLS kursus.
Kursusvarighed
Kurset varer 2,5 dag.

Kursusafgift
Kurset koster 9.500 kr. Heri er indeholdt udgiften til kursusmaterialer (herunder en ATLS manual), kaffe/the i pauser, frokost 1. og 2. dag, samt en kursusmiddag

Kursusforberedelse
ATLS manualen sendes til alle kursusdeltagere 6 uger før kurset. Det forudsættes at manualen er læst før kurset. På første kursusdag afleveres en multiple-choice test, der skal være udfyldt for at få adgang til kurset

Eksamen
Eksamen består af en praktisk test og MC-opgaver.