Skip to main content

Fripladser og reg. af fripladser

ATLS kurserne kan naturligvis kun gennemføres, hvis der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede instruktører til rådighed ved hvert kursus - og samtidig kan afdelingerne ikke få uddannet personale, hvis der ikke gennemføres et tilstrækkeligt antal kurser - et gensidigt afhængighedsforhold.

Igennem de senere år er det for mange ATLS og ATCN instruktører blevet tiltagende vanskeligt at få fri til at undervise på ATLS kurserne.

Det er der flere grunde til. Stadige krav om bedre udnyttelse af ressourcerne og højere aktivitet presser klinikker/afdelinger, således at det er sværere at undvære læger og sygeplejersker i dagligdagen. Det har betydet, at det frem mod 2009 blev tiltagende vanskeligt at sikre tilstrækkeligt med instruktører på kurserne. ATLS/ATCN's bestyrelse overvejede mulige løsninger på dette problem.

ATLS Danmarks bestyrelse besluttede i 2009, at der i forbindelse med justering af kursusprisen (der ikke var ændret de seneste 10 år), indførtes en fripladsordning.

Fripladsordningen skulle honorere de klinikker/afdelinger, der giver deres læger og sygeplejersker fri med løn til undervisning på ATLS og ATCN kurser. En stor andel af instruktørerne arbejder på de klinikker/afdelinger, der sender mange kursister på ATLS/ATCN kursus.

Fripladsordningen skulle derved mindske disse klinikkers/afdelingers udgifter til ATLS/ATCN kurserne, samtidigt med at det sikredes, at der kunne rekrutteres et tilstrækkeligt antal instruktører.

ATLS & ATCN instruktøre reg. deres deltagelse, og national koordintor holder regnskab med optjente og brugte pladser. Kontakt Birgitte Søhus for status på fripladser.